Peruuttamisoikeus

Saatuaan tilauksen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehty sopimus 14 päivän kuluessa (tuotteista riippuen ostajalla ei ehkä ole oikeutta peruuttaa).

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö.

14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattuja tavaroita ei saa käyttää muulla tavalla kuin on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi tavalla, joka sallitaan tavaroiden testaamiseksi fyysisessä myymälässä.

Jos tavaroita on käytetty muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka ovat välttämättömiä tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi tai joilla on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa maksua tavaroiden arvon laskun mukaan.

Tavaroiden palauttamiseksi on jätettävä hakemus tavaroiden ostosta peruuttamiseksi sähköpostitse osoitteeseen info@motormood.fi ja lähetettävä viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset vastaa ostaja, paitsi jos palautuksen syy johtuu siitä, että palautettava tavara ei vastaa tilattua tuotetta (esim. Väärä tai viallinen tuote).

Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai esitettävä todiste siitä, että hän on luovuttanut tavarat kuljetusyritykselle edellä mainitussa ajassa.

Saatuaan palautetut tavarat verkkokaupan on palautettava ostajalle kaikki sopimuksen perusteella saadut maksut välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua peruutushakemuksen vastaanottamisesta.

Verkkokauppa voi kieltäytyä hyvitysten tekemisestä, kunnes sopimuksen kohteena oleva tuote on palautettu tai kunnes ostaja on esittänyt todistuksen palauttaneestaan, sen mukaan kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut eri toimitustavan kuin verkkokaupan tarjoama edullisin tavanomainen toimitustapa, verkkokaupan ei tarvitse korvata kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaiseen toimitustapaan liittyvät kustannukset.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä myyntitapahtumasta ja vaatia tavaran palauttamista ostajalta, jos tavaroiden hinta verkkokaupassa on virheestä johtuen merkittävästi alle tavaroiden markkinahinnan.