Motormood.fi-verkkokaupan (jäljempänä verkkokauppa) omistaja on Moto Mood OÜ (reg. 14862194), joka sijaitsee osoitteessa Erika 14 Tallinn Viro.

Myyntisopimuksen voimassaolo, tavarat ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista verkkokaupasta.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat ilmoitetaan tuotteiden vieressä. Hintaan lisätään maksu tavaroiden toimittamisesta.

Tavaroiden toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimitusmaksu näytetään ostajalle tilausta tehtäessä.

Tietoja tavaroista tarjotaan verkkokaupassa suoraan tavaroiden vieressä.

Tilauksen tekeminen

Tavaroiden tilaamiseksi sinun on lisättävä haluamasi tuotteet ostoskoriin. Tehdäksesi tilauksen, täytä vaaditut tietokentät ja valitse sopiva tapa toimittaa tuote. Sen jälkeen näytöllä näkyy maksun määrä, joka voidaan maksaa pankkilinkin tai muun maksuratkaisun kautta.

Sopimus tulee voimaan saatuaan verkkokaupan käyttötilille maksettavan määrän.

Jos tilattuja tavaroita ei voida toimittaa tavaroiden loppumisen tai muun syyn vuoksi, ostajalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian ja maksetut rahat (sis. Toimituskulut) hyvitetään välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Toimitus

Tavarat toimitetaan asiakkaalle Postin pakettiautomaatissa

Toimituskustannukset vastaa ostaja, ja vastaavat hintatiedot näytetään lähetystavan vieressä.

Lähetykset saapuvat yleensä ostajan määrittelemään määränpäähän 2-5 työpäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta.

Poikkeustapauksissa oikeus toimittaa tavarat 45 kalenteripäivän kuluessa.

Peruuttamisoikeus

Saatuaan tilauksen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehty sopimus 14 päivän kuluessa (tuotteista riippuen ostajalla ei ehkä ole oikeutta peruuttaa).

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö.

14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattuja tavaroita ei saa käyttää muulla tavalla kuin on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi tavalla, joka sallitaan tavaroiden testaamiseksi fyysisessä myymälässä.

Jos tavaroita on käytetty muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka ovat välttämättömiä tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi tai joilla on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa maksua tavaroiden arvon laskun mukaan.

Tavaroiden palauttamiseksi on jätettävä hakemus tavaroiden ostosta peruuttamiseksi sähköpostitse osoitteeseen info@motormood.fi ja lähetettävä viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset vastaa ostaja, paitsi jos palautuksen syy johtuu siitä, että palautettava tavara ei vastaa tilattua tuotetta (esim. Väärä tai viallinen tuote).

Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai esitettävä todiste siitä, että hän on luovuttanut tavarat kuljetusyritykselle edellä mainitussa ajassa.

Saatuaan palautetut tavarat verkkokaupan on palautettava ostajalle kaikki sopimuksen perusteella saadut maksut välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua peruutushakemuksen vastaanottamisesta.

Verkkokauppa voi kieltäytyä hyvitysten tekemisestä, kunnes sopimuksen kohteena oleva tuote on palautettu tai kunnes ostaja on esittänyt todistuksen palauttaneestaan, sen mukaan kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut eri toimitustavan kuin verkkokaupan tarjoama edullisin tavanomainen toimitustapa, verkkokaupan ei tarvitse korvata kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaiseen toimitustapaan liittyvät kustannukset.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä myyntitapahtumasta ja vaatia tavaran palauttamista ostajalta, jos tavaroiden hinta verkkokaupassa on virheestä johtuen merkittävästi alle tavaroiden markkinahinnan.

Oikeus vaatimuksen esittämiseen

Verkkokauppa on vastuussa ostajalle myytyjen tavaroiden noudattamatta jättämisestä tai puutteellisuudesta, joka oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä ja joka ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle. Ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle oletetaan, että vika oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on kumota vastaava olettama.

Ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@motormood.fi.

Verkkokauppa ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat tapahtuneet tavaran toimittamisen ostajalle jälkeen.

Jos verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on vikoja, joista verkkokauppa on vastuussa, verkkokauppa korjaa tai vaihtaa vialliset tuotteet. Jos tavaroita ei voida korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa kaikki myyntisopimukseen liittyvät maksut ostajalle.

Verkkokaupan on vastattava kuluttajan tekemään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisesti toistettavissa olevassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Henkilötietojen suoramarkkinointi ja käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan antamia henkilötietoja (mukaan lukien nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) vain tilauksen käsittelemiseen ja tavaroiden lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa välittää henkilötiedot kuljetusyrityksille tavaroiden toimittamiseksi.

Verkkokauppa lähettää uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, jos ostaja on ilmaissut haluavansa syöttämällä sähköpostiosoitteen verkkosivustolle ja ilmoittanut haluavansa saada ilmoituksia suoramainonnasta.

Ostaja voi peruuttaa sähköpostiin lähetetyt tarjoukset ja uutiskirjeet milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai seuraamalla tarjouksia sisältävän sähköpostin ohjeita.

Moto Mood OÜ on henkilötietojen päätoimittaja, Moto Mood OÜ välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle maksuprosessorille.

Argumenttien ratkaiseminen

Jos ostajalla on valituksia verkkokaupasta, ne on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@motormood.fi.

Jos ostaja ja verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sopimuksella, ostaja voi kääntyä kuluttajariitakomitean puoleen. Kuluttajariitakomitea on toimivaltainen ratkaisemaan ostajan ja verkkokaupan välisestä sopimuksesta johtuvat riidat. Ostajan valituksen käsittely komissiossa on maksutonta. Ostaja voi myös kääntyä Euroopan unionin kuluttajariitojenratkaisualustan puoleen.